• Mavi Yeşil
  • Mavi Yeşil
  • Mavi Yeşil
Emiroğulları İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞME

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar 
 
Sözleşme konusu parselin imar durumu, bu imar durumuna göre oluşacak inşaat projesi ve projeye uygun bağımsız bölümlerin paylaşım tablosu dikkatli incelenmeli.
Müteahhit ve arsa sahibinin sorumlulukları açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmalı.
Proje yapımı, ruhsat alımı, işe başlama ve işin bitiş aşamalarını etap etap gösterir şekilde bir takvim içermeli.
Her iki taraf için de cezai şartlar sıralanmalı.
Tapu devir ve ferag işlemleri ile ilgili açık ve anlaşılır bir madde olmalı.
Teknik şartnamenin maddelerine dikkat edilmeli.